Внесете го активациониот код од pre-paid картичката

ravenka =